Rogers Rangers

Rogers Rangers

Rangersi Rogersa byli największą jednostką lekkiej piechoty podczas French Indian War. W okresie największej liczebności ich stan wynosił 1200 - 1400 ludzi w 14 kompaniach. I chociaż byli najbardziej liczebni, byli tylko częścią długiej historii amerykańskich rangersów.