Robert Rogers

Robert Rogers

Są ludzie czasu wojny i czasu pokoju. Robert Rogers zdecydowanie był człowiekiem czasu wojny, zwłaszcza wojny znanej jako French Indian War. Był amerykańskim mieszkańcem pogranicza, służył w armii brytyjskiej podczas Wojny Brytyjczyków z Francuzami i Indianami(FIW) oraz w Wojnie o Niepodległość(Revolutionary War). Podczas FIW założył i dowodził znanymi Rogers Rangers.

              
                                            Thomas Hart - Major Robert Rogers