Musztra

Musztra

Na razie nie przewidujemy musztry jako obowiązkowego elementu. Może jednak być ona ćwiczona indywidualnie i być dość efektownym pokazem podczas prezentacji grupy. Komendy wydawane są w języku angielskim. Nie tłumaczymy komend na język polski. Rangersi działając inaczej niż formacje regularne piechoty nie stosowały wszystkich komend z regulaminu musztry. Zdecydowaliśmy się na 4 zasadnicze grupy komend.

Broń do przeglądu/inspekcji jest jednym z najważniejszych elementów niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa obsługiwania się bronią palną. W amerykańskich grupach rekonstrukcyjnych oficer podczas inspekcji sprawdza czystość broni, dokręcenie śrub, sprawdza obecność urządzeń zabezpieczających takich jak hammer stalls czy flash guard , twardość sprężyny(słaba powoduje zwiększoną liczbę niewypałów), zwraca uwagę czy nie są uszkodzone elementy kurka, czy pobijak nie jest złamany lub pęknięty oraz czy na broni nie ma zadziorów lub ostrych elementów. Każda nowo zakupiona broń jest sprawdzana według tych zasad. Jeśli chodzi o czystość broni to zalecane jest jak najszybsze jej czyszczenie po zakończeniu strzelania.

Lista najważniejszych komend:

Broń do przeglądu/inspekcji(start z pozycji Shoulder your firelock!)

 • Open your Pan!

 • Shut your Pan!

 • Search your Arms!

 • Return your Rammer!

 • Shoulder your Firelock!

Postawa i chwyty broni

 • Shoulder your firelock!

 • Rest your firelock!

 • Order your firelock!

 • Rest upon your firelock!

 • Ground your firelock!

 • Take up your firelock!

 • Present/Poise your firelock!

 • Club your firelock!

 • Secure your firelock!

Zwroty w miejscu(z pozycji Shoulder your firelock!)

 • To the right face!

 • To the left face!

 • To the right about face!

 • To the left about face!

Ładowanie i strzelanie(z pozycji Shoulder your firelock!)

 • Open your pan!

 • Handle your cartridge!

 • Open your cartridge!

 • Prime!

 • Shut the pan!

 • Load with cartridge!

 • Draw your rammer!

 • Ram down the cartridge!

 • Return your rammer!

 • Shoulder!

 • Make ready!

 • Present!

 • Fire!

 • Half cock your firelock!

Dla zainteresowanych link do „obrazkowego” podręcznika musztry stosowanej przez Jaegers Battalion: www.rogersrangers.com a następnie w dziale Download - Battalion Manual of Arms